1995 yılında Mersin’de doğdu. 2013 yılında Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. 2019 yılında Pamukkale Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden yüksek onur derecesiyle mezun oldu. Lisans dönemi boyunca RİBEM, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Mersin Toros Devlet Hastanesi, özel eğitim ve rehabilitasyon, dal merkezleri  gibi birçok yerde pediatrik rehabilitasyonda staj yapmıştır. 2020 Nisan ayından beri Prof. Dr. Çetin Okuyaz kliniğinde çalışmaktadır. Erken müdahale desteği, prematüre bebek takibi, Serebral Palsi, Down Sendromu gibi gelişimsel gecikmesi olan çocuklarda erken fizyoterapi desteği, sağlıklı bebek takibi ve farklı alanlarda ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgi alanlarıdır. 

Aldığı Eğitimler
•BOBATH Terapisi(Nörogelişimsel Terapi) 2020 kursiyerleri arasındadır. 
•Test of İnfant Motor Profile(TIMP) 
•Bebeklerde Duyusal Fonksiyon Değerlendirmesi(TSFI)
•Alberta İnfant Motor Scale(AIMS)
•Denver Gelişimsel Tarama Testi(DGTT)
•Nöromotor Bozukluklarda Ekolojik Perspektif(H.E.P Modeli)